STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

DAİRE BAŞKANLIĞI VE SEKRETERLİK

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Daire Başkanı Mehmet TUNCEL ÖZTÜRK Görevde Bulunan Şube Müdürü

Dairenin harcama yetkilisi ve yöneticisidir. Başkanlığın kanunlar önünde yerine getirmekle sorumlu olduğu işlerin yerine getirilmesinde tüm personelin sevk ve idaresini yürütür kontrol sonucunda düzenlenen görüş ve kontrol şerhlerini imzalar.

Bilgisayar İşletmeni Günnur GENÇER Orhan BAŞARAN

Gelen giden evrak kayıt ve tasnifini yapmak. Daire Başkanlığının yazışmalarını yapmak.Başkanın; birim personeli, dışardan gelen kişi, kurum personeli vs. ile telefon veya yüzyüze iletişimini sağlamak ve birim arşiv görevliliği.

İÇ KONTROL ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Görev Tanımı

2017 YILI Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi ile belirlenen BAP için 1.000.000,00, mal, hizmet ve yapım işleri için 150.000,00TL' nin üzerindeki harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve ekleri ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Şube Müdürü Hülya DURMUŞ Nurhan KARAKUŞ

Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır. Başkanlığın gerçekleştirme görevlisidir.

Mali Hizmetler Uzm. Nurhan KARAKUŞ Eda GÜNEŞ

İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol **

Mali Hizmetler Uzm. Eda GÜNEŞ Nurhan KARAKUŞ

İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol **

MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Muhasebe Yetkilisi ve Şube Müdürü Murat PINAR Türkan KAVAS, Nurhan KARAKUŞ, Sadi ÖZBAĞ

Muhasebe Yetkililiği görevini yürütür.Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.

BANKA İŞLEMLERİ

Birim Görev Tanımı

Üniversitemize ait bütün ödemeleri yapmak, teminat alımı ve iadesi, kasa ve banka işlemlerini yürütmek, Yevmiye işlemlerinin onay ve takibini yürütmek arşivleme yapmak.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Memur Serpil GÖRGEN Canan DENİZ DEMİR

Kurumun bütün ödemelerini yevmiye numarası ile onaylamak ve gönderme emri düzenlemek, ön ödemeli elektrik sayaçlarına bankaya yatan tutar karşilığında kontür yüklemek.

Veznedar Canan DENİZ DEMİR Serpil GÖRGEN

Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.

Teknisyen Yrd. Orhan BAŞARAN  

Bankaya evrak teslim edip-almak, Başkanlığın arşivleme işlemlerini yerine getirmek ve birim arşiv görevliliği

TETKİK SERVİSİ I (SATINALMA)

Birim Görev Tanımı

Muhasebe birimlerinin 150.000,00 TL altındaki mal, hizmet ,yapım işi dahil olmak üzere birimlere ilişkin tüm giderlere ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Ek-1 sayılı listede kontrol etmekle yükümlü personel isimlerine göre harcama birimleri isimleri ve yapılan görevler gösterilmiştir.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Memur İzzettin DEMİR Besim OK, Zehra YILMAZR

Satınalma Tetkik (EK-1 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

Memur Zehra YILMAZ İzzettin DEMİR, Besim OK

Satınalma Tetkik (EK-1 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

Memur Zehra GÜL Eyyüp KAYAR

Satınalma Tetkik (EK-1 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

V.H.K.İ Besim OK İzzettin DEMİR, Zehra YILMAZ

Satınalma Tetkik (EK-1 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

Memur Eyyüp KAYARL Zehra GÜL

Satınalma Tetkik (EK-1 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

TETKİK SERVİSİ II (MAAŞ)

Birim Görev Tanımı

Ek-2 listede belirlenen harcama birimlerinden gelen maaş, ekders, mesailerine ilişkin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Üniversitenin diğer birimlerince sorulan konular ile ilgili olarak görüş yazısı yazmak.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Mali Hizmetler Uzm. Sadi ÖZBAĞ Ülkü GÜNGÖR, Aydan YILMAZ

Maaş ve Ek Ders Tetkik Kurum kadrolarının takibi ile Lojman Kira Takibi (EK-2 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

Şef Ülkü GÜNGÖR Aydan YILMAZ, Sadi ÖZBAĞ

Maaş Tetkik ve Ek Ders Tetkik (EK-2 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

Bilgisayar İşlt. Aydan YILMAZ Ülkü GÜNGÖR, Sadi ÖZBAĞ

Maaş Tetkik ve Ek Ders Tetkik (EK-2 de ayrıntılara yer verilmiştir.)

MUHASEBE KESİN HESAP- EMANET- KİŞİ BORÇLARI VE TAŞINIR İŞLEM SERVİSİ

Birim Görev Tanımı

Emanet işlemleri,Yönetim Dönemi Hs. ve Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak,Kişi borçlarını takibi işlemlerini yapmak, Taş. Mal YöNetmeliği çerçevesinde harcama birimlerinden gelen taşınır alımlarını muhasebeleştirmek ve konsolide etmek, Muhtasar ve KDV beyanlarını hazırlamak, Öğrenci Harç İade İşlemlerini yapmak, SGK ile SSK keseneklerinin gönderme işlemlerini yapmak, kantin, kafeterya kira takiplerini yapmak.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Şef Ahmet USLUSOY Durdane KANLIKAVAK, Halil İbrahim SARICAN

Kesin Hesap, Yönetim Dönemi, Taşınır Kontrol ile Konsolide İşlemleri,Öğrenci Harç İadeleri, Emanetteki tutarlar ile nakit geçici ve kesin teminatların iadesi

VHKİ Melek TESTERE Türkan KANIK

Kişilerden alacakların takibi ve tahsili

Sekreter Türkan KANIK Melek TESTERE

Kişilerden alacakların takibi ve tahsili

Mali Hizmetler Uzm. Türkan KAVAS Gülşen ÖNDER

Kantin kira gelirleri takibi ve tahsiline ilişkin işlemler

V.H.K.İ Gülşen ÖNDER Türkan KAVAS

Kantin kira gelirleri takibi ve tahsiline ilişkin işlemler

Şef Durdane KANLIKAVAK Ahmet USLUSOY, Halil İbrahim SARICAN

KDV - Muhatasar Beyannamesi hazırlanması ve ödenmesi, SGK e- kesenekleri Gönderimi

Memur Halil İbrahim SARICAN Dürdane KANLIKAVAK, Ahmet USLUSOY

İcra işlemleri ve icraların dairelerine gönderilmesi ile SGK Kesintilerinin gönderilmesi

Bilgisayar İşlt. Mehmet ÇELİKÖZ  

Taşınır kayıt yetkilisi

BÜTÇE-PERFORMANS VE STRATEJİK YÖNETİM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Görev Tanımı

Bütçe ödenek işlemlerini yapmak, Üniversite bütçesini, Stratejik Planı, Faaliyet raporunu, Performans Programını hazırlamak. Farabi Değişim Programı kapsamında ödeme emri belgesi üzerinde inceleme yapıp ödeme yapılması için muhasebe yetkilisine sunmak.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Şube Müdürü GÜLCAN KARSTARLI Sümeyra KOÇ

Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.

Mali Hizmetler Uzm. Volkan İŞCİ Sümeyra KOÇ

Faaliyet Raporu, Bütçe Hazırlık, Bütçe işlemleri ve Raporları

Bilgisayar İşlt. Sümeyra KOÇ Volkan İŞCİ

Stratejik plan, Performans programı, Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları

Tetkik Servisleri Görev Dağılımları

EK 1-1 TETKİK SERVİSİ GÖREV DAĞILIMI

ZEHRA GÜLEYÜP KAYARİZZETTİN DEMİRBESİM OKZEHRA YILMAZ
Asım Kocabıyık M.Y.O Uygulama Araştırma Hastanesi Erasmus/AB Projeleri BAP-AB Projeleri Tübitak Ödemeleri
Yahya Kaptan M.Y.O Personel Daire Başkanlığı Mevlana ve Farabi Programları Ödemesi   San-Tez Ödemeleri
Özel Kalem (902-905) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Özel Kalem(901) (ÖYP ve YÖK Ödemeleri)    
Diş Hekimliği Fakültesi Hukuk Müşavirliği Mutemetlik/Satın Alma***    
İletişim Fakültesi Sağlık Kültür ve Spor Dai.Başk.      
Barbaros Denizcilik Y.O Mimarlık ve Tasarım Fakültesi      
Kocaeli Sağlık Hizmetleri M.Y.O Teknik Eğitim Ve Teknoloji Fak.      
Köseköy M.Y.O Hukuk Fakültesi      
Arslanbey M.Y.O Kocaeli Sağlık Yüksekokulu      
Derbent M.Y.O Yabancı Diller Yüksekokulu      
Mühendislik Fakültesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu      
Kandıra M.Y.O Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk      
Fen Bilimleri Enstitüsü Turizm İşl. ve Otelcilik YO      
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kartepe MYO      
Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O Kütüphane ve Dök. Daire Baş.      
Uzunçiftlik Nuh Çimento M.Y.O
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu M.Y.O
Özel Kalem (902/951)      
Hereke Ö.İ. Uzunyol M.Y.O İdari ve Mali İşler Daire Bşk.      
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire Baş      
Yabancı Diller Bölümü Karamürsel M.Y.O      
Gıda ve Tarım Meslek YO Strateji Geliştirme Daire Baş.      
İzmit M.Y.O Sivil Havacılık Yüksek Okulu      
Gazanfer Bilge M.Y.O Devlet Konservatuvarı      
Fen Edebiyat Fakültesi Değirmendere M.Y.O      
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Adalet MYO      
Beden Eğitimi YO        
Gölcük MYO        
Eğitim Fakültesi        
Hereke M.Y.O        
Güzel Sanatlar Fak.        
NOT: Tetkik Servisinde Çalışan Personelin Görev Dağılımında Belirtilen Görevlerinin Dışındaki İşlemlerde de Bilgi Sahibi Olması Gerekmektedir.

EK 1-2 MAAŞ VE EK DERS TETKİK SERVİSİ

SADİ ÖZBAĞ ÜLKÜ GÜNGÖR AYDAN YILMAZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri Daire Baş Koruma ve Güvenlik
Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hereke Ö.İ. Uzunyol M.Y.O
Barbaros Denizcilik Y.O Hukuk Müşavirliği Yahya Kaptan M.Y.O
Kocaeli Sağlık Hizmetleri M.Y.O Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Araştırma Hastanesi
Arslanbey M.Y.O Diş Hekimliği Fakültesi Gölcük MYO
Hereke M.Y.O Teknik Eğitim Fak Gıda ve Tarım Meslek YO
Güzel Sanatlar Fak. Hukuk Fakültesi Eğitim Fakültesi
Karamürsel M.Y.O İletişim Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Gazanfer Bilge M.Y.O Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otel YO
Fen Edebiyat Fakültesi Köseköy M.Y.O Kandıra M.Y.O
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kartepe M.Y.O İzmit M.Y.O
Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Spor Dai.Başk. Değirmendere M.Y.O
Adalet MYO Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk Derbent MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Kütüphane ve Dök. Daire Baş.
Devlet Konservatuvarı Diğer Bölümler Strateji Geliştirme Daire Baş.
Yabancı Diller Bölümü Diğer Merkezler Sivil Havacılık Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksekokulu Genel Sekreterlik Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O
Ford Otosan MYO Teknoloji Fak. Asım Kocabıyık M.Y.O
İlahiyat Fakültesi   Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci İşlemleri
  Kandıra Uygulamalı Bil. Y.O
Yabancı Uyruklu Öğrenci Lojman Kira İşlemleri
NOT: Tetkik Servisinde Çalışan Personelin Görev Dağılımında Belirtilen Görevlerinin Dışındaki İşlemlerde de Bilgi Sahibi Olması Gerekmektedir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors