maliyonetim
malitakvim
hizstand
icdenetim
peb
the
Download22 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Performans sayfasında...
Download22 "İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU" İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...
1 "2017 Ön Mali Kontrol YÖNERGE VE EKLERİ" İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...

Download22

"2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU"İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...

1 2016 Yılı Ön Mali Kontrol Yönergesi ve ekleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...
1

2015 Yılı İdari Faaliyet Raporu
Bütçe Performans Birim Sayfasında ...

Download21 ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ SÜRECİ (2015) Bilgi sayfasında...
1 2015 Yılı Ön Mali Kontrol Yönergesi ve ekleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...
Download21 2014 Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Tabloları Bütçe Performans Birim Sayfasında ...
1 2014 Yılı Ön Mali Kontrol Yönergesi ve ekleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birim sayfasında...
1 2014-2016 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları
Bütçe Performans Birim Sayfasında ...
1

2012 Yılı İdari Faaliyet Raporu
Bütçe Performans Birim Sayfasında ...

1 2013 Yılı Ön Mali Kontrol Yönergesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Sayfasında ...
1 2013 Yılı KOU SGDB Personeli Görev Tanımları Tablosu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Sayfasında ...
1 2013 Yılı KOU Performans Programı
Bütçe Performans Birim Sayfasında ...
1 2013 Mali Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları
Bütçe Performans Birim Sayfasında ...
 

30

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Rektörlük - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
41380 Kocaeli T: +90 (262) 303 10 00ut

 

.

e-butce

 

 

icdenetim